İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitemizde Uluslararası İnsan Hakları Gençlik Forumu Düzenlendi

12.10.2022

11 Ekim Salı günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) ortaklığında ve Üniversitemiz ev sahipliğinde Uluslararası İnsan Hakları Gençlik Forumu düzenlendi.

Üniversitemiz Aşık Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleşen Uluslararası İnsan Hakları Gençlik Forumu’nda, Türkiye’de bulunan hukuk ve ilgili bölümlerde eğitim almakta olan yaklaşık 250 yerli ve uluslararası üniversite öğrencisi ile insan haklarına ilgili gençler yer aldı. Programa Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, ICYF Başkanı Taha Aslan, OIC-IPHRC İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu Komisyon Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Zeliha Kaman da katıldı.

Program Hukuk Fakültesi Dekanı Nur Zeliha Kaman’ın ve ICYF Başkanı Taha Aslan’ın açılış konuşmalarıyla başladı ve ardından Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Forum gündemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Rektörümüz Prof. Dr. Çelik; Yeryüzünün, dünyanın beşten büyük olduğunu keşfedeceğini, fark edeceğini ve bizlerin de o noktaya ulaşacağını vurgulayarak şunları kaydetti: 1980’lerde başlayan ve 2020’lere kadar gelen süreçte yeryüzü inanılmaz bir refah yaşadı. Bugün itibarıyla 90 trilyon doları aşan bir uluslararası ölçekte gayrisafi hasıla üretimi var. İnsanoğlu, eğer paylaşılsa yeryüzünde tek tek bütün inşaların refaha ulaşabileceği bir gelir düzeyine ulaştı. Yine aklımıza gelebilecek olan bütün problemlere dair uygulamalar, yaklaşımlar, kurumsal mekanizmalar ve politikalar belirledik; bunları kurallara bağladık, anlaşmalara bağladık. Düzenliliği olan birtakım görüşmeler ortaya çıktı. Forumlar düzenleniyor, topluluklar bir araya geliyor, toplantılar yapılıyor, deklarasyonlar yayınlanıyor, daha iyiye ilişkin adeta konsensüsün var olduğunu düşündük. Ama gelin görün son 10 yılda Dünya bambaşka bir noktaya yeniden evriliyor. Adeta tarih yeniden yaşanıyor. Her mevzu tartışıldı ve konuşuldu. Her mevzunun bir çözüm mekanizması var. Bunların sahipliği, yeni evrensel ölçekte bütün insanlığın ihtiyacına cevap verecek tarzda bir gerçekliği, bir sahipliğin ihtiyacı ortada. İnşallah hep beraber göreceğiz. Yeryüzü dünyanın beşten büyük olduğunu keşfedecek, fark edecek ve oraya ulaşacağız.  Ama bu beşten büyüğe ulaşmak için yeni neslin, yeni nesillerin 21. yy. insanının bütün bu alanlara sahip çıkması ve insanını yeni bir noktada buluşturması ihtiyacı açık. Bugün özgürlük ve güvenlik, adli yargılama ve mülkiyet, din ve vicdan hürriyeti, ifade özgürlüğü, toplantı hakkı, cezaların şahsiliği ve cezaların geri yürütülemeyeceği gibi temel hukuki başlıklarda gündem oluşturan insan haklarıyla ilgili; son dönemde yaşanan olaylarla insan ve vücut varlığının garanti altına alınması ve can güvenliğinin korunmasına varıncaya kadar birçok yeni açılım ortaya koyuldu. Bu toplantıdan, bu beraberlikten ümitliyim. İslam Konferansı Teşkilatı özellikle Gençlik Forumu ve İnsan Hakları Komisyonunun içinde olduğu çoklu katılımla çeşitli derneklerimizin desteği ile katılımla ortaya çıkan bu toplantı, siz gençler düzeyinde öncelikle ele alındığı ve yeni gündemler oluşturduğu bir çerçeveye ulaşacak. Beklentim ve ümidim; bunun sahipliliğinin İstanbul Medeniyet özelinde de ayrıca ortaya çıkması ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin bu süreçte etkin bir rol almasıdır. Özellikle fakültemizde Sayın Dekanım olmak üzere Şerafettin Ekici Bey Hocamızla beraber genç akademisyen arkadaşlarımızın katkılarına vurgu yapmak istiyorum. Üniversitemiz Rektörlüğünün ve idari personelinin bu noktada katkısı çok önemliydi.  Üniversite olarak, bu tür süreçlerde çok daha etkin rol almaya hazır olduğumuzu beyan ediyorum. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olsun. Yine beraber olmak ümidiyle” diyerek sözlerine son verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in konuşmalarının ardından, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Dekanı Nur Zeliha Kaman’ın moderatörlüğünde, OIC-IPHRC İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu Komisyon Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül’ün ve TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın programa dair sunumlarının ardından forumun ilk paneli gerçekleşti. Forumun ilk panelinin ardından ICYF Başkanı Taha Aslan, Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik’e hediye takdim etti. Ardından öğle arası verildi ve Üniversitemiz tarafından katılımcı öğrencilerin birbirleriyle daha iyi etkileşim kurmaları amacıyla çeşitli ikramlar yapıldı.

Tüm gün süren program kapsamında katılımcılara insan hakları bağlamında bir vizyon kazandırmak amacıyla, bir tane “Üst-Düzey Panel” olmak üzere “Bölgesel ve Küresel Bağlamda İnsan Hakları” “Contemporary Human Rights Problems” “Farklı Persfektiflerden İnsan Hakları” başlıkları altında toplamda dört panel gerçekleşti. Her panelde alanında uzman akademisyenler tarafından sunum yapıldı.

Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Nur Zeliha Kaman'ın moderatörlüğünü yaptığı "Ülkemizdeki İnsan Hakları Kurumları ve İşleyişleri Konusunda Üst-Düzey Panel" başlıklı birinci oturumda İslam İş Birliği Teşkilatı Bağımsız Sürekli İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. İkinci oturumda, oturum başkanı da olan Prof. Dr. Berdal Aral "Bölgesel ve Küresel Bağlamda İnsan Hakları" başlıklı sunumu gerçekleştirdi ve İslam dünyasındaki insan hakları problemlerine dikkat çekti. İngilizce olarak icra edilen üçüncü oturum, oturum başkanı Pendik Kaymakamı Sn. Dr. Hülya Kaya’nın “The EU-Turkey Statement and Its Impact on Fundamental Rights of Refugees” başlıklı bildirisi ile başladı. Sn. Kaya konuşmasında Türkiye’den AB’ye düzensiz göçü önleme amacı taşıyan AB- Türkiye bildirisinin sığınma arayan sivillerin temel hak ve özgürlükleri bakımından nasıl problemler doğurduğunu açıkladı.  Akabinde Doç. Dr. Gonca Oğuz Gök “Crises of Human Rights Norms and the United Nations” başlıklı bildirisi kapsamında BM bünyesinde yürütülen insan hakları operasyonlarında karşılaşılan problemlerden bahsetti. Toplamda dört oturumdan oluşan programın son oturumunda Sn. Prof. Dr. Levent Korkut “Günümüz Dünyasında Ayrımcılığın Görünümleri – İslamofobi” başlıklı konuşmasında ayrımcılık kavramını açıklayarak İslamofobinin neden ayrımcılık teşkil ettiği hususunda salonu aydınlattı. Akabinde söz alan Sn. Dr. Hicran Tülüce ise “İnsan Haklarının Psikolojik Yönleri” başlıklı bildirisi kapsamında insan haklarının ihlal edilmesinde rol oynayan psikolojik etmenler ve ihlalleri engellemede bu etkenlerin nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi verdi. Ardından Sn. Dr. Miray Azaklı Köse, “Sığınmacıları Geri İtme Politikasının İnsan Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi” başlıklı sunumunda düzensiz biçimde Avrupa’ya göç etmeye çalışan sığınmacıların denizlerde FRONTEX tarafından görevlendirilen ekiplerce nasıl geri itildiğini ve bunun insan hakları bakımından ne gibi sonuçlar doğurduğunu açıkladı. 

Gün boyu verimli bir şekilde gerçekleşen program, katılımcı öğrencilere sertifika verilmesinin ardından sona erdi.