İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Kuruldu

08.10.2019

“İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi”, 08.10.2019 tarihli ve 30912 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle kuruldu. İlgili yönetmelikte de belirtildiği üzere, Merkezin amacı; “insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından, teorik ve pratik alanda araştırma ve çalışmalar yapmak” olarak belirlendi.

Kuruluş amacı doğrultusunda İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde; insan hakları alanında şehit ve gazi hakları, kadın hakları, çocuk hakları, genç hakları, yaşlı hakları, engelli hakları, mülteci, göçmen, sığınmacı hakları, dezavantajlı grup hakları, mağdur hakları, üstün yetenekli/zekâlı birey hakları, azınlık hakları, yoksul hakları gibi alt birimler oluşturulması planlanıyor. Ayrıca Merkez bünyesinde ulusal ve uluslararası kurumlar ile iş birliği içerisinde “Türkiye Kadın Cinayetleri Gözlemevi”nin de açılması hedefleniyor. Birleşmiş Milletler’in ve başta UNESCO olmak üzere Uluslararası Çalışma Örgütü gibi bu örgüte bağlı kuruluşların insan hakları alanındaki çalışmalarına katkıda bulunmayı da hedefleyen Merkez’de, dezavantajlı grupların insan hakları konusunda farkındalığını artırmaya ve insan haklarına erişimini sağlamaya yönelik destekleyici bilimsel ve akademik faaliyetler yapılacak ve insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunulacak.  

Üniversitemizin “dünya barışına katkıda bulunan insani değerleri özümseyen” ve “Toplumsal Sorumluluk Üniversiteciliğine niyetlenmiş” bir üniversite olma vizyonu doğrultusunda önemli bir adımı teşkil eden “İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kuruluşunun, Üniversitemiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.